© 2017 ARASMA Kobylińska Marta - Wszelkie prawa zastrzeżone

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Imię i nazwisko
Telefon
Twój e-mail
Położenie nieruchomości
Rodzaj nieruchomości
Cel wyceny
Plik
Treść wiadomości
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

ARASMA Kobylińska Marta

ul. Młynarska 28/24

08-110 Siedlce

 

NIP 821-264-15-70 

REGON 147419618

 

tel. +48 501 195 393

email: arasma.km@gmail.com

www.wycena-siedlce.pl

 

facebook

google

KONTAKT

Chcę zaoferować Państwu moje usługi z zakresu wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych.

Zakres moich usług obejmuje obszar m.in. miasta Siedlce, powiatu siedleckiego, mińskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego oraz łukowskiego. 

 

Moja oferta dotyczy wyceny:

- nieruchomości lokalowych: lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych,

- nieruchomości gruntowych niezabudowanych: budowlanych, rolnych, leśnych,

- nieruchomości gruntowych zabudowanych: mieszkaniowych, komercyjnych, przemysłowych,

- nieruchomości budynkowych,

- ograniczonych praw rzeczowych: spółdzielczych własnościowych praw do lokali, służebności, użytkowania,

- nakładów.

 

Sporządzam wyceny dla potrzeb:

- ustalenia ceny kupna / sprzedaży,

- zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,

- zniesienia współwłasności,

- podziału majątku,

- postępowań spadkowych,

- ubezpieczeniowych,

- naliczenia opłat i podatków (m.in. opłat adiacenckich, opłat planistycznych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tytułu trwałego zarządu, podatków z tytułu spadków i darowizn),

- określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,

- określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,

- ustalenia odszkodowań za wywłaszczenie,

- ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi,

- rozliczenia nakładów,

- informacyjnych. 

 

OFERTA

Nazywam się Marta Kobylińska. Jestem rzeczoznawcą majątkowym o numerze uprawnień 7010 nadanym  przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w lipcu 2017 r.. Pełnię również funkcję biegłego sądowego w zakresie szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach.

 

Jestem absolwentką Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyłam studia dwustopniowe na kierunku geodezja i kartografia uzyskując tytuł magistra inżyniera ze specjalnością kataster i systemy informacji przestrzennej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. 

 

Do wykonywania zawodu przygotowywałam się od 2012 r. pod okiem specjalistów działających na terenie miasta Siedlce. Kilkuletnie doświadczenie we współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi pozwoliło mi poznać tajniki zawodu oraz zapoznać się ze specyfiką lokalnego rynku nieruchomości. 

O MNIE

ARASMA

Kobylińska Marta