25 lipca 2019
W wyniku rozwodu lub nieformalnej separacji dochodzi do podziału majątku wspólnego. Podziału można dokonać przed rozwodem, w trakcie spawy o rozwód, w czasie trwania rozwodu, ale w osobnej sprawie lub
02 października 2018
Jednym z podstawowych dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów (lub wypis z ewidencji gruntów i kartoteki budynków oraz kopia mapy ewidencyjnej). Są to dokumenty,

© 2017 ARASMA Kobylińska Marta - Wszelkie prawa zastrzeżone