09 grudnia 2017

<< Wróć do Artykuły

Szkolenie "Rzeczoznawca SIMP w specjalności 830 Wycena Maszyn, Urządzeń i Pojazdów"

W dniu 2 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie organizowane przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP. Tematem szkolenia było "Rzeczoznawca SIMP  w spec. 830 >Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów<".

 

Szkolenie podzielone było na trzy zasadnicze części. 

 

Część 1 - Wprowadzenie.

Na wstępie omówiono ogólne zagadnienia związane z tytułem rzeczoznawcy SIMP w zakresie wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów. Przedstawiono zapisy Regulaminu rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich uchwalonego przez Zarząd Główny SIMP w dniu 17 czerwca 2008 r., który określa zasady, jakimi powinien kierować się rzeczoznawca SIMP. Zaprezentowano również warunki jakie należy spełnić, aby ubiegać się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy. Uczestników szkolenia zaznajomiono również z regułami odpowiedzialności rzeczoznawcy oraz potrzebą stosowania ubezpieczenia.

 

Część 2 - Proces wyceny - część teoretyczna.

Ta część szkolenia rozpoczęła się od omówienia podstawowych pojęć, z którymi spotyka się rzeczoznawca w procesie wyceny, m. in. środek trwały, maszyna, urządzenie techniczne, oraz definicji określanych wartości. W kolejnym etapie skupiono się na czynnościach związanych z identyfikacją przedmiotu wyceny i zebraniem informacji o niej. Bardzo dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z rodzajami określanych wartości i procedurom ich uzyskiwania (metody wyceny). Drugą część szkolenia zakończono tematem powiązania maszyn i urządzeń z nieruchomościami.

 

Część 3 - Proces wyceny - część praktyczna.

Część praktyczna wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów została przedstawiona na podstawie przykładowego opracowania z zasobów CIR. Analizując kolejne punkty dokumentu uczestnicy szkolenia zaznajomili się z formą prezentacji całego postępowania związanego z wyceną - zarówno opisu przedmiotu wyceny, zagadnień technicznych i prawnych, poprzez zobrazowanie wyników badania rynku i opisu metodologii wyceny, kończąc na prezentacji toku dojścia do wartości, wyniku samej wyceny oraz jej analizie. 

 

Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym, który polegał na wycenie maszyny wraz z opisaniem toku postępowania. 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali Certyfikat Kwalifikacyjny.